Slider Image

FAQ

Frequently Asked Questions

Fonzer Supportpagina

Vanaf nu kunt u uw cloud telefoonsysteem bedienen via de nieuwe intuïtieve Fonzer bedieningspagina’s. Als u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op.

Het nieuwe helpcenter is via deze link te bereiken: fonzer.zendesk.com
Inloggen op Fonzer doet u op het volgende adres: http://company.panel.fonzer.com/login. Gebruik de username (gebruikersnaam) en het password (wachtwoord) van het klantgegevensformulier dat u van Fonzer heeft ontvangen, en klik op [log in]. U komt nu op het Fonzer Dashboard terecht: het startpunt van uw verdere activiteiten. Op de volgende pagina vindt u een nadere toelichting van de onderdelen van het dashboard.
Anoniem Bellen
*31*[nr] ‎ u belt het volgende gesprek anoniem uit
*32 togglecode: zet anoniem bellen voor alle gesprekken aan/uit: u hoort de aankondiging
Hot-desking / Identity Switch
*35 om in/uit te loggen op een toestel na een aankondiging dient u uw intern nummer en daarna de pincode in te toetsen
*35*[gebruikersnummer] om in/uit te loggen op een toestel na een aankondiging dient u uw pincode in te toetsen
*35*[gebruikersnummer]*[pin] om meteen in/uit te loggen op een toestel
Overname / Pick up
*8 om een binnenkomend gesprek binnen het hele bedrijf over te nemen
*8[gebruikersnummer] om een binnenkomend gesprek van een specifieke gebruiker over te nemen
*8[groepsnummer] om een binnenkomend gesprek van een specifieke groep over te nemen
Wachtrijen / Queues
*100/#100 togglecode: u logt hiermee in of uit de wachtrij(en) al naar gelang uw vorige status
*101/#101 hiermee logt u in alle wachtrijen in 
*102/#102  hiermee zet u uw status in alle wachtrijen op pauze
*103/#103 hiermee logt u uit alle wachtrijn uit
Voicemail
*96 of 1233 hiermee luistert u de persoonlijke voicemail af ( = voicemail van de gebruiker) belplan-nr
*xx togglecode: hiermee schakelt u omleiding xx aan of uit (aankondiging)
1233 (vmbox-nr) kies het voicemailboxnummer en u luistert de voicemail van de betreffende box af
*96 (vmbox-nr) kies het voicemailboxnummer en u luistert de voicemail van de betreffende box af
#96 (vmbox-nr) kies het voicemailboxnummer en u luistert de voicemail van de betreffende box af
Omleiding / Call Flow
belplan-nummer*[nummer] om een specifieke omleiding van een specifiek belplan in/uit te schakelen
Om te zorgen dat een inkomend gesprek op uw telefoonnummer overgaat op meerdere toestellen sleept u de app [belgroep] naar het plaatsingskader en laat deze los, het detailscherm van de belgroep app verschijnt. Interne doorschakelingen – stel: u wilt dat inkomende gesprekken doorschakelen naar toestel 001, 002 en 003. klik dan in het veld [Transfer to] en vul hier in: 001 en kijk of de juiste gebruiker wordt gevonden. Druk dan op de plus achter ⃗    belangrijk: u dient dan al een gebruiker 001, 002 en 003 en bijbehorende toestellen te hebben aangemaakt, en deze aan elkaar te hebben gekoppeld! Zie hiervoor punt 1. Ne het toevoegen van de gebruikers kunt u bepalen hoe de toestellen ten opzichte van elkaar rinkelen:
 • Ring all: tegelijk gedurende de ingestelde time-out
 • Memory Hunt: telkens één extra, nadat de ingestelde time-out is uitgevoerd
 • Round Robin: willekeurig gedurende de ingestelde time-out
 • Cascade: één voor één (volgorde van plaatsing) elk met ingestelde time-out
Externe doorschakelingen: u kunt ook externe nummers (bv. mobiel) aan de belgroep toevoegen: vul dan het mobiele nummer in veld [kies gebruiker] in (zonder spaties of streepjes). U kunt bij de belgroep NIET instellen welk nummer bij de ontvangende telefoon verschijnt (nummer van de beller of één van uw eigen nummers). Dit kan alleen bij de transfer app. Sla de belgroep -app op en sla de belroute op – uw belroute is gereed!
Om te zorgen dat een inkomend gesprek op uw telefoonnummer overgaat op één toestel sleept u de app [doorverbinden] naar het plaatsingskader en laat deze los, het detailscherm van de transfer app verschijnt. Interne doorschakelingen - als u wilt dat inkomende gesprekken doorschakelen naar toestel 001, klik dan in het veld [Transfer to] en vul hier in: 001. → belangrijk: u dient dan al een gebruiker 001 en toestel te hebben aangemaakt, en deze gebruiker aan het toestel gekoppeld! Zie hiervoor punt 1. De bijbehorende gebruiker-toestel-combinatie wordt geselecteerd (of kies zelf een gebruiker-toestel-combinatie in de dropdown-lijst). → Selecteer de gebruiker en klik buiten het [transfer to] kader.
 • Richt de [transfer app] nu verder in: als u wilt dat gesprekken het persoonlijke belplan van de gebruiker volgen, zet het belroute-schuifje dan op groen [ja] (= default).
 • als u wilt dat gesprekken de verdere route van het (nog verder in te richten) nummer-belplan volgen, zet het schuifje dan op rood [nee] (= advies)
 • als het schuifje op rood staat, dan kunt u bij time-out de gewenste rinkelduur invullen. Eén rinkel is 5 seconden. Advies: hanteer 30 seconden = 6x rinkelen.
 • Vul bij veld [label] optioneel een omschrijving in, dit is voor uw eigen referentie. Het label komt ook in de naam van de doorverbinden-app in uw belroute te staan.
Externe doorschakelingen: U kunt ook doorschakelen naar een extern nummer (bv. mobiel): vul dan het mobiele nummer in veld [Transfer to] in (zonder spaties of streepjes) en vul de time-out in. U kunt bij externe doorschakelingen ook instellen welk nummer bij de ontvangende telefoon verschijnt: het nummer van de beller of één van uw eigen nummers. Sla de transfer-app op en sla de belroute op – uw belroute is gereed!
Als klant heeft u één of meer nummers. Al uw nummers (bestaande en nieuw aangevraagde) worden door Fonzer gekoppeld aan een belplan. Als het goed is ziet u dus (tenminste) net zoveel belplannen als dat u nummers bezit. U kunt zien of een belplan aan een nummer is gekoppeld en aan welk nummer; het nummer staat dan onderin het belplan weergegeven. Belplan inrichten Als u het belplan van uw keuze heeft gevonden, klik hier dan op – de belroute opent. In een nieuw aangemaakt belplan is de belroute nog leeg. U kunt de belroute vullen met de acties (‘apps’) in de applijst aan de linkerzijde. Klik op de app van uw keuze, hou de muis ingedrukt en sleep de app naar het plaatsingskader in de belroute.
Als u een nummer aanvraagt zorgt Fonzer dat er een belplan wordt gemaakt, maar er worden nog geen gebruikers en toestellen aangemaakt – dit doet u als volgt. NB: alleen een gebruiker die aan een toestel is gekoppeld (een ‘gebruiker-toestelcombinatie’) kan bellen en gebeld worden. Zorg dus dat uw beide aanmaakt en koppelt. Gebruiker aanmaken
 • Ga naar menu [gebruiker] en klik op [toevoegen]
 • Vul de gebruikersgegevens in: - pasfoto / avatar (optioneel) – deze wordt getoond in de apps, lijst en bij de login - voor- en achternaam - emailadres, dit wordt gebruikt voor o.a. password recovery en voicemail/faxen - wachtwoord, hiermee kan de gebruiker zelf inloggen - intern nummer: het verkorte nummer waarmee men naar elkaar kan doorverbinden - inlognaam: deze wordt gegenereerd uit intern nummer en bedrijfsloginnaam - selecteer mee te sturen nummer: dit nummer stuurt de beller mee bij uitbellen - koppelen met toestel: dit kan zodra u het toestelaccount heeft aangemaakt - kies een rol: geef deze gebruiker een user- of administrator-profiel - persoonlijke voicemail (default uit): deze kunt u op deze pagina inschakelen
 • Sla de gebruiker op, u ziet de gebruiker nu terug in het gebruikersoverzicht
Toestel aanmaken
 • Ga naar menu [toestellen] en klik op [toevoegen]
 • Vul de toestelgegevens in: - merk: kies het merk of kies [other] - selecteer type: indien beschikbaar, kies het type toestel (- bij bepaalde merken is provisioning mogelijk - zie hiervoor de aparte handleiding) - naam: geef het toestel een naam (bv. toestel receptie, toestel werkplaats) - koppel aan gebruiker: selecteer hier de zojuist aangemaakte gebruiker
 • Klik op volgende stap voor de SIP-gegevens die nodig zijn om uw toestel in te stellen
 • Sla het toestel op, u ziet het toestel nu terug in het toesteloverzicht.
Belangrijk: in het gebruikersoverzicht, kolom [Name of device] en in het toesteloverzicht, kolom [Koppel aan gebruiker] is zichtbaar dat het toestel aan een gebruiker is gekoppeld. Alleen gebruiker-toestel-combinaties kunnen bellen en gebeld worden.

Nog vragen? Het antwoord niet gevonden?

Contact